வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
விலை (ரூ)

-

மாதிரி ஆண்டு

-

தூரம்

-

Engine capacity

-

காட்டும் 1-25 of 37 விளம்பரங்கள்

கொழும்பு 6 உள் வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Toyota TOWNACE KR42 2001
Toyota TOWNACE KR42 2001

142,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,825,000

முதல் விளம்பரம்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Isuzu Elf Truck 2010
Isuzu Elf Truck 2010

105,168 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 5,500,000

முதல் விளம்பரம்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Isuzu Elf Crew Cab 2017
Isuzu Elf Crew Cab 2017

196 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 6,850,000

வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Toyota Dyna Crew Cab 2014
Toyota Dyna Crew Cab 2014

70,540 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 5,850,000

வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Toyota LOTTO CR27 2008
Toyota LOTTO CR27 2008

3,000 கி.மீ

கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,350,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Tata LPT1109 2011
Tata LPT1109 2011

125,302 கி.மீ

கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 1,850,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Toyota GDH201 2018
Toyota GDH201 2018

0 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 10,250,000

2 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Toyota KDH201V 2016
Toyota KDH201V 2016

26,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 9,350,000

2 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Toyota GE-RZH112V 2000
Toyota GE-RZH112V 2000

87,544 கி.மீ

கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 1,900,000

4 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Nissan Vanette 2007
Nissan Vanette 2007

143,000 கி.மீ

கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,400,000

4 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Isuzu Elf Truck 2010
Isuzu Elf Truck 2010

105,168 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 5,500,000

7 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Toyota TOWNACE KR42 2001
Toyota TOWNACE KR42 2001

142,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,825,000

9 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Toyota Town Ace CR42 2004
Toyota Town Ace CR42 2004

200,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,475,000

11 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Mitsubishi MINI CAB 2011
Mitsubishi MINI CAB 2011

60,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 1,890,000

13 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Nissan Clipper PC 2015
Nissan Clipper PC 2015

35,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,495,000

14 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Nissan Clipper PC 2014
Nissan Clipper PC 2014

42,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,295,000

14 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Ashok Leyland VIKING ASH BLUE 2011
Ashok Leyland VIKING ASH BLUE 2011

85,518 கி.மீ

கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 6,750,000

15 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Isuzu Fargo hiroof long 1982
Isuzu Fargo hiroof long 1982

195,000 கி.மீ

கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 890,000

16 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Tata Dimo Batta ACE 2011
Tata Dimo Batta ACE 2011

39,000 கி.மீ

கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 800,000

17 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Mahindra Supro Maxitruck 2016
Mahindra Supro Maxitruck 2016

14,200 கி.மீ

கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,250,000

18 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Suzuki Every Wagon 2017
Suzuki Every Wagon 2017

2,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,690,000

21 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Isuzu ELF FREZEER TRUCK 2014
Isuzu ELF FREZEER TRUCK 2014

190,000 கி.மீ

கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 4,600,000

24 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Isuzu NIR71R ,Closed Body 2003
Isuzu NIR71R ,Closed Body 2003

87,544 கி.மீ

கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,000,000

24 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Tata LPT1613,Closed Body 2011
Tata LPT1613,Closed Body 2011

49,562 கி.மீ

கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,500,000

24 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Mazda Scrum 2015
Mazda Scrum 2015

46,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,375,000

27 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Toyota Townace Lotto CR36 1994
Toyota Townace Lotto CR36 1994

180,000 கி.மீ

கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,700,000

27 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Mitsubishi Canter Truck 1998
Mitsubishi Canter Truck 1998

214,000 கி.மீ

கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 1,900,000

30 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்