வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
காட்டும் 1-25 of 59 விளம்பரங்கள்

கொழும்பு 4 உள் இலங்கையில் வேலைகள்

இலங்கையில் வேலைகள்-கொழும்பு - Graphic Designer - Colombo 4
Graphic Designer - Colombo 4

Rohaka (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முதல் விளம்பரம்
இலங்கையில் வேலைகள்-கொழும்பு - Overseas Student Counselor - Col 4
Overseas Student Counselor - Col 4

Rohaka (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முதல் விளம்பரம்
இலங்கையில் வேலைகள்-கொழும்பு - Overseas Student Counselor - Col 4
Overseas Student Counselor - Col 4

Rohaka (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

இலங்கையில் வேலைகள்-கொழும்பு - Driving job - Colombo 04
Driving job - Colombo 04

Thilanka

இலங்கை ரூபா 25,000 - 30,000

கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

1 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-கொழும்பு - Call Center Assistant - Col 04
Call Center Assistant - Col 04

Milvik Lanka (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

1 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-கொழும்பு - Showroom Sales Assistant - Colombo 04
Showroom Sales Assistant - Colombo 04

CHEARS (PVT) LIMITED

கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

1 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-கொழும்பு - Graphic Designer - Colombo 4
Graphic Designer - Colombo 4

Rohaka (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

2 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-கொழும்பு - E-commerce Web Developer
E-commerce Web Developer

Sense Micro Distributions (Pvt) Ltd

கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

3 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-கொழும்பு - Stores Assistant - Bambalapitiya
Stores Assistant - Bambalapitiya

Sense Micro Distributions (Pvt) Ltd

இலங்கை ரூபா 20,000 - 25,000

கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

4 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-கொழும்பு - IT Support Technician - Colombo 04
IT Support Technician - Colombo 04

Ceylon Linux (Pvt) Ltd

கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

5 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-கொழும்பு - ඇමතුම් මධ්යස්ථාන නිලධාරී - කොළඹ 04
ඇමතුම් මධ්යස්ථාන නිලධාරී - කොළඹ 04

Milvik Lanka (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

5 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-கொழும்பு - Documentation Officer - Colombo 4
Documentation Officer - Colombo 4

Rohaka (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

5 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-கொழும்பு - Online Sales Executive - Colombo 04
Online Sales Executive - Colombo 04

Giftabay Private Limited

இலங்கை ரூபா 16,000 - 25,000

அங்கத்துவம்கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

8 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-கொழும்பு - Printing Operator - Colombo 04
Printing Operator - Colombo 04

Giftabay Private Limited

இலங்கை ரூபா 18,000 - 25,000

அங்கத்துவம்கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

8 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-கொழும்பு - Receptionist (Female) - Colombo 04
Receptionist (Female) - Colombo 04

Giftabay Private Limited

இலங்கை ரூபா 16,000 - 23,000

அங்கத்துவம்கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

8 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-கொழும்பு - Hotel Receptionist (Male /Female)
Hotel Receptionist (Male /Female)

Talo Urban - Member of Colins Group

இலங்கை ரூபா 25,000 - 35,000

கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

9 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-கொழும்பு - Cafe Cashier - Colombo 04
Cafe Cashier - Colombo 04

Talo Urban -Member of Colins Group of Companies

இலங்கை ரூபா 25,000 - 35,000

கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

10 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-கொழும்பு - House Keepers - Colombo 04
House Keepers - Colombo 04

Talo Urban - Member of Colins Group

இலங்கை ரூபா 20,000 - 35,000

கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

10 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-கொழும்பு - Hotel Security Officer - Colombo 04
Hotel Security Officer - Colombo 04

Talo Urban - Member of Colins Group

இலங்கை ரூபா 35,000 - 45,000

கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

10 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-கொழும்பு - Coffee Shop Barista - Colombo 04
Coffee Shop Barista - Colombo 04

De Vos Cafe - Talo Urban Hotels

கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

10 நாள்
Order Fulfillment Executive - Col 04

FashionMarket.lk

இலங்கை ரூபா 18,000 - 20,000

கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

15 நாள்
Graphic Designer - Colombo 04

AOD Colombo Pvt Ltd

இலங்கை ரூபா 60,000 - 75,000

கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

15 நாள்
Packing Assistant - Colombo 04

FashionMarket.lk

இலங்கை ரூபா 18,000 - 20,000

கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

15 நாள்
Heavy Vehicle driver - Colombo 4

NAGA CABS

இலங்கை ரூபா 35,000 - 45,000

கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

15 நாள்
Cash Collector - Colombo 4

Mackpharma

கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

18 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-கொழும்பு - Accounts Assistant (Female) - Colombo 04
Accounts Assistant (Female) - Colombo 04

Sense Micro Distributions (Pvt) Ltd

இலங்கை ரூபா 20,000 - 25,000

கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

19 நாள்
IT Support Executive - Colombo 04

Pretec Systems Pvt Ltd

கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

20 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்