காட்டும் 1-25 of 104 விளம்பரங்கள்

பொரலஸ்கமுவ உள் வீடுகள்

வீடுகள்-கொழும்பு - 4 story B/N house sale in Boralasgamuwa
4 story B/N house sale in Boralasgamuwa

படுக்கை: 5, குளியல்: 4

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 34,000,000

முதல் விளம்பரம்
வீடுகள்-கொழும்பு - Two Story Modern Luxury House Sale - Boralesgamuwa
Two Story Modern Luxury House Sale - Boralesgamuwa

படுக்கை: 7, குளியல்: 5

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 75,000,000

முதல் விளம்பரம்
வீடுகள்-கொழும்பு - Houses for Sale in Borarelsgamuwa
Houses for Sale in Borarelsgamuwa

படுக்கை: 4, குளியல்: 2

கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 25,000,000

4 மணித்தியாளம்
வீடுகள்-கொழும்பு - House for sale in Boralesgamuwa
House for sale in Boralesgamuwa

படுக்கை: 4, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 28,000,000

5 மணித்தியாளம்
வீடுகள்-கொழும்பு - Two Story Modern Luxury House Sale - Boralesgamuwa
Two Story Modern Luxury House Sale - Boralesgamuwa

படுக்கை: 7, குளியல்: 5

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 75,000,000

1 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - House For Sale In Boralesgamuwa
House For Sale In Boralesgamuwa

படுக்கை: 5, குளியல்: 2

கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 27,500,000

1 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - House 2 Story for Sale Bokundara
House 2 Story for Sale Bokundara

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 27,000,000

1 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - All Most Brand New House for Sale - Boralesgamuwa
All Most Brand New House for Sale - Boralesgamuwa

படுக்கை: 4, குளியல்: 4

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 25,700,000

1 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - House for sale in Panadura, Paratta
House for sale in Panadura, Paratta

படுக்கை: 4, குளியல்: 1

கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 6,300,000

2 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - Brand new house for sale - Boralasgamuwa
Brand new house for sale - Boralasgamuwa

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 27,500,000

4 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - Luxury Two Story House for Sale - Boralesgamuwa
Luxury Two Story House for Sale - Boralesgamuwa

படுக்கை: 4, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 29,500,000

4 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - Brand New House for Sale in Boraresgamuwa
Brand New House for Sale in Boraresgamuwa

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 29,500,000

4 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - House for sale in Boralesgamuwa
House for sale in Boralesgamuwa

படுக்கை: 5, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 19,000,000

5 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - Bokundara |House for Sale H0.606
Bokundara |House for Sale H0.606

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 20,500,000

5 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - Boralesgamuwa House | for Sale H0.609
Boralesgamuwa House | for Sale H0.609

படுக்கை: 4, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 30,000,000

5 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - Boralesgamuwa House | for Sale H0.636
Boralesgamuwa House | for Sale H0.636

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 32,000,000

5 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - House for Sale Borelesgamuwa
House for Sale Borelesgamuwa

படுக்கை: 10, குளியல்: 8

கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 50,000,000

6 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - Luxury House for Sale with Furniture - Borelasgamuwa
Luxury House for Sale with Furniture - Borelasgamuwa

படுக்கை: 4, குளியல்: 5

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 37,595,000

7 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - New 4BR House For Sale in Boralesgamuwa
New 4BR House For Sale in Boralesgamuwa

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 30,000,000

7 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - Luxury 3 storied House & 6.5 P Sale Boralesgamuwa
Luxury 3 storied House & 6.5 P Sale Boralesgamuwa

படுக்கை: 4, குளியல்: 4

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 29,000,000

7 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - Two Storey House for Sale - Bellanwila
Two Storey House for Sale - Bellanwila

படுக்கை: 5, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 28,000,000

7 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - Three Storied Brand New House for Sale in Boralesgamuwa
Three Storied Brand New House for Sale in Boralesgamuwa

படுக்கை: 5, குளியல்: 4

கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 33,000,000

9 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - Super Luxury House for Sale - Boralasgamuwa
Super Luxury House for Sale - Boralasgamuwa

படுக்கை: 4, குளியல்: 4

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 27,500,000

9 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - Single House For Sale in Boralesgamuwa
Single House For Sale in Boralesgamuwa

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 7,700,000

9 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - 03 STORY HOUSE & 8.5 P BORALESGAMUWA
03 STORY HOUSE & 8.5 P BORALESGAMUWA

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 30,000,000

10 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - 03 Story House With 15 P Sale Katuwawala
03 Story House With 15 P Sale Katuwawala

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 27,500,000

10 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - House for Sale in Borlasgamuwa
House for Sale in Borlasgamuwa

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 35,000,000

10 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்