வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
விலை (ரூ)

-

காட்டும் 1-25 of 110 விளம்பரங்கள்

பத்தரமுல்ல உள் நிலம்

நிலம்-கொழும்பு - Land For Sale Battaramulla
Land For Sale Battaramulla

11.1 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 61,000,000 மொத்த

முதல் விளம்பரம்
நிலம்-கொழும்பு - Land For Sale Battaramulla
Land For Sale Battaramulla

11.1 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 61,000,000 மொத்த

நிலம்-கொழும்பு - Battaramulla Best Location Land
Battaramulla Best Location Land

8.5 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 2,195,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

நிலம்-கொழும்பு - Land For Sale @ Battaramulla
Land For Sale @ Battaramulla

25.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 1,295,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Pride Land in Battaramulla
Pride Land in Battaramulla

19.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 3,800,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

2 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Battaramulla | Land Sale MCP257
Battaramulla | Land Sale MCP257

47.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 5,500,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

2 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Pelawatte | Land Sale MCP 285
Pelawatte | Land Sale MCP 285

24.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 2,000,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

2 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for sale in Akuregoda
Land for sale in Akuregoda

12.72 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 1,800,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

2 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for sale in Battaramulla
Land for sale in Battaramulla

24.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 2,200,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

2 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for Sale in Battaramulla
Land for Sale in Battaramulla

45.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 2,600,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

2 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - 47 P LAND & PROPERTY SALE BATTRAMULLA
47 P LAND & PROPERTY SALE BATTRAMULLA

47.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 2,500,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

2 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - 23.6 P LAND SALE AT PELAWATHA
23.6 P LAND SALE AT PELAWATHA

23.6 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 3,200,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

2 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - 10 P & PROPERTY SALE PELAWATHA
10 P & PROPERTY SALE PELAWATHA

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 1,750,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

2 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land For Sale in Pelawatte
Land For Sale in Pelawatte

52.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 5,500,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

2 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for sale in Battaramulla
Land for sale in Battaramulla

26.4 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 2,300,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

2 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for sale Battaramulla
Land for sale Battaramulla

9.5 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 4,400,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

2 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land For Sale in Battaramulla
Land For Sale in Battaramulla

45.7 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 2,900,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

2 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Koswatta | Land MCP L0515
Koswatta | Land MCP L0515

67.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 1,050,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

2 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Battaramulla | Land Sale MCP698
Battaramulla | Land Sale MCP698

13.3 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 48,000,000 மொத்த

3 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Battaramulla | Land Sale MCP441
Battaramulla | Land Sale MCP441

20.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 80,000,000 மொத்த

3 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Battaramulla | Land Sale MCP288
Battaramulla | Land Sale MCP288

21.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 4,000,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

3 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land For Sale In Battaramulla
Land For Sale In Battaramulla

10.8 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 1,100,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

5 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for sale in Pallawatta
Land for sale in Pallawatta

16.1 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 28,980,000 மொத்த

6 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for sale in Battaramulla
Land for sale in Battaramulla

28.75 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 1,800,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

7 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - 24 P LAND WITH HOUSE BATTARAMULLA
24 P LAND WITH HOUSE BATTARAMULLA

24.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 3,075,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

7 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land in pelawathta,bathtaramulla
Land in pelawathta,bathtaramulla

6.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 2,200,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

8 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்