காட்டும் 51-75 of 102 விளம்பரங்கள்

பத்தரமுல்ல உள் வீடுகள்

வீடுகள்-கொழும்பு - Architect designed house for sale in Battaramulla
Architect designed house for sale in Battaramulla

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 50,000,000

முதல் விளம்பரம்
வீடுகள்-கொழும்பு - Luxury House for Sale in Battaramulla(SP32)
Luxury House for Sale in Battaramulla(SP32)

படுக்கை: 6, குளியல்: 5

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 180,000,000

முதல் விளம்பரம்
வீடுகள்-கொழும்பு - House for sale koswattha pipe road
House for sale koswattha pipe road

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 28,500,000

22 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - Lovely house for sale in Pelawatte
Lovely house for sale in Pelawatte

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 35,000,000

22 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - British Style House in Batthramulla
British Style House in Batthramulla

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 29,000,000

24 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - Kp property | House for sale @ Pelawatta
Kp property | House for sale @ Pelawatta

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 34,000,000

26 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - Four story house for sale in Koswatta
Four story house for sale in Koswatta

படுக்கை: 7, குளியல்: 6

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 37,000,000

26 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - (hs173) House for Sale in Nagahamulla
(hs173) House for Sale in Nagahamulla

படுக்கை: 4, குளியல்: 4

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 37,000,000

27 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - NSB || House in Battaramulla
NSB || House in Battaramulla

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 37,000,000

28 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - House for sale in Battaramulla
House for sale in Battaramulla

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 8,000,000

28 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - House for Sale – Pipe Road, Baththaramulla
House for Sale – Pipe Road, Baththaramulla

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 9,500,000

29 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - House For Sale in Battaramulla
House For Sale in Battaramulla

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 12,000,000

29 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - House for Sale - Battharamulla
House for Sale - Battharamulla

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 29,000,000

31 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - B/N 03 Story House & 20 P Pelawatha
B/N 03 Story House & 20 P Pelawatha

படுக்கை: 7, குளியல்: 7

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 195,000,000

31 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - Own a brand new house at an exclusive gated community in Pelawatte
Own a brand new house at an exclusive gated community in Pelawatte

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 48,000,000

31 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - House for Sale in Battaramulla [HS01]
House for Sale in Battaramulla [HS01]

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 30,000,000

32 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - House for Sale in Koswatta (sp28)
House for Sale in Koswatta (sp28)

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 8,800,000

33 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - Luxury House for Sale in Battaramulla(SP32)
Luxury House for Sale in Battaramulla(SP32)

படுக்கை: 6, குளியல்: 5

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 180,000,000

33 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - Brand New Upstairs House in Battaramulla
Brand New Upstairs House in Battaramulla

படுக்கை: 4, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 39,000,000

33 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - House For Sale in Battaramulla
House For Sale in Battaramulla

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 25,000,000

34 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - B/new three storied house for sale in pelawaththa
B/new three storied house for sale in pelawaththa

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 25,000,000

34 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - House for Sale in Koswatta (SP63)
House for Sale in Koswatta (SP63)

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 15,000,000

35 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - BATHARAMULLA HOUSE SALE FOR RAJAMALWATTHA
BATHARAMULLA HOUSE SALE FOR RAJAMALWATTHA

படுக்கை: 5, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 35,000,000

36 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - House for sale in Battaramulla
House for sale in Battaramulla

படுக்கை: 4, குளியல்: 2

கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 45,000,000

39 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - House For Sale in Battaramulla
House For Sale in Battaramulla

படுக்கை: 5, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 26,000,000

40 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - House for Sale - Battaramulla
House for Sale - Battaramulla

படுக்கை: 5, குளியல்: 5

கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 49,000,000

40 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - House for Sale in Battaramulla [HS02]
House for Sale in Battaramulla [HS02]

படுக்கை: 5, குளியல்: 4

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 60,000,000

41 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்