காட்டும் 1-25 of 101 விளம்பரங்கள்

பத்தரமுல்ல உள் வீடுகள்

வீடுகள்-கொழும்பு - 2 storied house - Pelawatte
2 storied house - Pelawatte

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 33,000,000

முதல் விளம்பரம்
வீடுகள்-கொழும்பு - 2 Storey House For Sale In Pelawatte
2 Storey House For Sale In Pelawatte

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 34,000,000

வீடுகள்-கொழும்பு - 3 Stories House with 15P In Battaramulla
3 Stories House with 15P In Battaramulla

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 45,000,000

1 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - Upstair House for Sale - Baththaramulla
Upstair House for Sale - Baththaramulla

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 33,000,000

1 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - 7 perch house with Land Battaramulla
7 perch house with Land Battaramulla

படுக்கை: 5, குளியல்: 3

கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 22,500,000

2 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - 3BR House for Sale in Pelawatta
3BR House for Sale in Pelawatta

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 27,500,000

2 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - Kp property | House for sale @ Talahena
Kp property | House for sale @ Talahena

படுக்கை: 4, குளியல்: 4

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 52,500,000

2 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - 2 storied house - Pelawatte
2 storied house - Pelawatte

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 33,000,000

2 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - House with Land for sale in Battaramulla
House with Land for sale in Battaramulla

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 38,000,000

2 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - Four Bed House for Sale in Battaramulla
Four Bed House for Sale in Battaramulla

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 34,500,000

3 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - House For Sale In Koswatte
House For Sale In Koswatte

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 10,500,000

4 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - B/ New Two Story House @ Battaramulla
B/ New Two Story House @ Battaramulla

படுக்கை: 4, குளியல்: 4

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 35,000,000

5 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - 2 Story House @ Thalahena
2 Story House @ Thalahena

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 15,000,000

5 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - 2 Unit 4BR House Near ITN Battaramulla
2 Unit 4BR House Near ITN Battaramulla

படுக்கை: 4, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 23,000,000

5 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - Kp Property | House @ Battaramulla
Kp Property | House @ Battaramulla

படுக்கை: 5, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 43,000,000

6 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - Kp property | House @ Battaramulla
Kp property | House @ Battaramulla

படுக்கை: 4, குளியல்: 4

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 68,000,000

6 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - Luxury house for sale in Battaramulla
Luxury house for sale in Battaramulla

படுக்கை: 4, குளியல்: 5

கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 35,000,000

6 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - House For Sale in Battaramulla
House For Sale in Battaramulla

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 40,000,000

6 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - 2 Story House For Sale in Pelawatta
2 Story House For Sale in Pelawatta

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 34,000,000

6 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - Kp property | House @ Battaramulla
Kp property | House @ Battaramulla

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 32,000,000

7 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - House for sale in Battaramulla
House for sale in Battaramulla

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 7,200,000

7 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - HOUSE FOR SALE IN BATTARAMULLA.
HOUSE FOR SALE IN BATTARAMULLA.

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 24,000,000

8 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - House for sale at battaramulla
House for sale at battaramulla

படுக்கை: 6, குளியல்: 6

கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 13,000,000

9 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - House for sale in Battaramulla
House for sale in Battaramulla

படுக்கை: 6, குளியல்: 5

கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 110,000,000

9 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - 2 story house for sale in Battaramulla
2 story house for sale in Battaramulla

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 14,000,000

10 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - Luxury House for Sale in Battaramulla
Luxury House for Sale in Battaramulla

படுக்கை: 4, குளியல்: 4

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 175,000,000

11 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்