காட்டும் 1-25 of 84 விளம்பரங்கள்

அனுராதபுரம் உள் நிலம்

நிலம்-அனுராதபுரம் - Land for sale in Anuradhapura
Land for sale in Anuradhapura

3.0 ஏக்கர்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 35,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

முதல் விளம்பரம்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land for sale, Maradankadawala
Land for sale, Maradankadawala

40.0 பேர்ச்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 25,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

நிலம்-அனுராதபுரம் - Land for sale in Anuradhapura
Land for sale in Anuradhapura

160.0 பேர்ச்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 150,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land with House For Sale anuradhapura
Land with House For Sale anuradhapura

56.0 பேர்ச்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 6,000,000 மொத்த

1 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land in Eppawala
Land in Eppawala

160.0 பேர்ச்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 100,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

2 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land For Sale In Anuradhapura
Land For Sale In Anuradhapura

72.0 பேர்ச்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 70,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

2 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land For Sale Anuradhapuraya
Land For Sale Anuradhapuraya

4.5 ஏக்கர்

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 12,000,000 ஏக்கர் ஒன்றுக்கு

3 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land for Sale in Anuradhapura
Land for Sale in Anuradhapura

80.0 பேர்ச்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 5,500,000 மொத்த

4 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land For sale In - Anuradhapura
Land For sale In - Anuradhapura

35.2 பேர்ச்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 6,000,000 மொத்த

5 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land for sale in Mihintale
Land for sale in Mihintale

12.0 ஏக்கர்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 4,500,000 ஏக்கர் ஒன்றுக்கு

6 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land In Anuradhapura
Land In Anuradhapura

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 95,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

8 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land In Anuradhapura | Golden Gate
Land In Anuradhapura | Golden Gate

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 85,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

8 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land in Anuradhapura | CITY POINT 3
Land in Anuradhapura | CITY POINT 3

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 87,500 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

8 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land In Anuradhapura | Royal Terrace
Land In Anuradhapura | Royal Terrace

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 235,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

8 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land In Anuradhapura | Prime Lotus
Land In Anuradhapura | Prime Lotus

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 140,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

8 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land In Anuradhapura | Prime North Lake
Land In Anuradhapura | Prime North Lake

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 310,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

8 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land In Anuradhapura | Nature Park
Land In Anuradhapura | Nature Park

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 60,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

8 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land In Anuradhapura | Nachchaduwa New
Land In Anuradhapura | Nachchaduwa New

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 95,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

8 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land In Anuradhapura | Diamond City
Land In Anuradhapura | Diamond City

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 102,500 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

8 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land in Anuradhapura | CITY POINT 4
Land in Anuradhapura | CITY POINT 4

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 79,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

8 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land in Anuradhapura
Land in Anuradhapura

26.0 பேர்ச்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 600,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

9 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Prime Land Anuradhapura
Prime Land Anuradhapura

20.0 பேர்ச்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 8,000,000 மொத்த

9 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land For Sale in Anuradhapura
Land For Sale in Anuradhapura

31.0 பேர்ச்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 2,500,000 மொத்த

11 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Valuable land anuradhapura for sale
Valuable land anuradhapura for sale

15.7 பேர்ச்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 265,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

14 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - පොල් ඉඩමක් විකිණීම සඳහා-අනුරාධපුර
පොල් ඉඩමක් විකිණීම සඳහා-අනුරාධපුර

160.0 பேர்ச்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 1,800,000 மொத்த

14 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land with house in Anuradhapura
Land with house in Anuradhapura

3.0 ஏக்கர்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 7,500,000 மொத்த

14 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்