காட்டும் 1-25 of 131 விளம்பரங்கள்

அனுராதபுரம் உள் நிலம்

நிலம்-அனுராதபுரம் - Land for sale Anuradhapura
Land for sale Anuradhapura

40.0 பேர்ச்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 6,000,000 மொத்த

முதல் விளம்பரம்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land For sale in Mihintale
Land For sale in Mihintale

3.0 ஏக்கர்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 35,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Prime Rajadhanipura - Arippu road,
Prime Rajadhanipura - Arippu road,

15.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 170,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Prime Aura - Dambulla land
Prime Aura - Dambulla land

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 79,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land with house Tambuttegama
Land with house Tambuttegama

80.0 பேர்ச்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 3,500,000 மொத்த

1 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Prime city point 2 - Saliyamawatha
Prime city point 2 - Saliyamawatha

11.5 பேர்ச்

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 100,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

2 நாள்
Land in Anuradhapura

15.0 பேர்ச்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 3,000,000 மொத்த

2 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Anuradhapura niwasa vikinimata
Anuradhapura niwasa vikinimata

52.0 பேர்ச்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 12,000,000 மொத்த

2 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land for sale in Anuradhapura
Land for sale in Anuradhapura

174.0 பேர்ச்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 20,000,000 மொத்த

2 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land for sale - Anuradhapura
Land for sale - Anuradhapura

15.0 பேர்ச்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 2,300,000 மொத்த

3 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land for sale Anuradhapura
Land for sale Anuradhapura

30.0 பேர்ச்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 30,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

3 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land for sale in Wilpattu Nochchiyagama
Land for sale in Wilpattu Nochchiyagama

80.0 பேர்ச்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 80,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

3 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land for Sale - Anuradhapura New Town
Land for Sale - Anuradhapura New Town

18.65 பேர்ச்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 950,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

4 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land for Sale in Anuradhapura
Land for Sale in Anuradhapura

3.0 ஏக்கர்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 7,800,000 மொத்த

4 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land in kekirawa, ipologama
Land in kekirawa, ipologama

80.0 பேர்ச்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 15,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

5 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land for sale Anuradhapura
Land for sale Anuradhapura

70.0 பேர்ச்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 2,100,000 மொத்த

6 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land for sale in Kekirawa
Land for sale in Kekirawa

50.0 ஏக்கர்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 100,000,000 மொத்த

6 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land for Sale in Anuradhapura
Land for Sale in Anuradhapura

13.0 பேர்ச்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 250,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

6 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land in Nelubewa, Anuradhapura Lot 51
Land in Nelubewa, Anuradhapura Lot 51

11.4 பேர்ச்

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 72,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

8 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land in Nelubewa, Anuradhapura Lot 48
Land in Nelubewa, Anuradhapura Lot 48

11.4 பேர்ச்

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 71,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

8 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land in Nelubewa, Anuradhapura Lot 47
Land in Nelubewa, Anuradhapura Lot 47

11.4 பேர்ச்

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 73,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

8 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land in Nelubewa, Anuradhapura Lot 44
Land in Nelubewa, Anuradhapura Lot 44

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 72,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

8 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land in Nelubewa, Anuradhapura Lot 39
Land in Nelubewa, Anuradhapura Lot 39

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 87,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

8 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land in Nelubewa, Anuradhapura Lot 38
Land in Nelubewa, Anuradhapura Lot 38

10.2 பேர்ச்

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 87,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

8 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land in Nelubewa, Anuradhapura Lot 35
Land in Nelubewa, Anuradhapura Lot 35

10.2 பேர்ச்

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 88,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

8 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - Land in Nelubewa, Anuradhapura Lot 34
Land in Nelubewa, Anuradhapura Lot 34

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 88,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

8 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்