Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128/6GB (Used)

அன்று 20 ஜுன் 7:41 பிற்பகல், கொழும்பு 4, கொழும்பு
ரூ 44,000
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
நிபந்தனைகள்:
வர்த்தகக் குறி:
மாதிரி:
பதிப்பு:
128/6GB
விளக்கம்
NOVATECH
அங்கத்துவம்
ஆகஸ்ட் 2020 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க NOVATECH
0777122011