Xiaomi Redmi 9t 64GB GenXT (New)

அன்று 13 ஜுலை 1:37 பிற்பகல், கொழும்பு 4, கொழும்பு
ரூ 32,500
நிபந்தனைகள்:
வர்த்தகக் குறி:
மாதிரி:
பதிப்பு:
64GB GenXT
விளக்கம்
NOVATECH
அங்கத்துவம்
ஆகஸ்ட் 2020 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க NOVATECH
0777122011