වෙළඳ සහායක - නුගේගොඩ

ODEL PLC Careers அங்கத்துவம் மூலம் இடப்பட்டவை
54 நாட்கள்

வேலை இடம்
கொழும்பு
நிறுவணம்/ ஆலோசகர்
ODEL PLC
வேலை வகை
முழு நேரம்
குறைந்தபட்ச தகுதி
சாதாரண நிலை
தொழில்
மொத்த வியாபாரம் & சில்லறை வியாபாரம்
வணிக செயல்பாடு
விற்பனை & விநியோகம்
அதிகபட்ச வயது
35
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்)
0

பங்கு பற்றி

# තනතුර :වෙළඳ සහායක-නුගේගොඩ
========================

ඔබේ දියුණුවට අඩිතාලම අපෙන්

# සුදුසුකම් :

• වයස අවුරුදු 18-35 අතර වීම
• අ.පො .ස .(සා/පෙළ ) විභාගට පෙනීසිටීම

# තෝරාගත් ඔබ සඳහා :

• රු. 30,000කට ආසන්න අවම මාසික වැටුපක්
• වාර්ෂික බෝනස් දීමනා
• Sales Commission
• වෛදය රක්ෂණය සහ වෛදය ආධාර
• වාර්ෂික උසස් වීම්

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

සම්මුඛ පරීක්ෂණ සෑම සතියකම සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා දිනවල උදැසන 9.00 සිට සවස 4.00 දක්වා පහත ලිපිනයේදී පැවැත්වේ.

ODEL ප්‍රධාන කාර්යාලය,
අංක 475/32,
කෝට්ටේ පාර,
රාජගිරිය
( රාජගිරිය ආයුර්වේද හංදිය - Golden Key අක්ෂි රෝහල අසල )


ODEL PLC Careers இருந்து மேலதிக விளம்பரங்கள்