TVS Apache 2007

அன்று 18 மே 3:53 பிற்பகல், பிலிமதலாவை, கண்டி
ரூ 90,000
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
நிபந்தனைகள்:
வர்த்தகக் குறி:
மாதிரி:
பதிப்பு:
TVS
மாதிரி ஆண்டு:
2007
இயந்திர கொள்ளளவு :
150 சி.சி
தூரம் :
30,000 கி.மீ
விளக்கம்
Free Bird Media (Pvt) Ltd
பிப்ரவரி 2017 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Private Poster
0774423819
0705325259