Toyota Dyna Tipper 1999

அன்று 21 செப்ட் 1:50 பிற்பகல், மீகொட, கொழும்பு
ரூ 3,700,000
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
வர்த்தகக் குறி:
மாதிரி:
பதிப்பு:
Toyota Dyna Tipper
நிபந்தனைகள்:
மாதிரி ஆண்டு:
1999
தூரம் :
175,000 கி.மீ
Engine capacity:
3,660 cc
விளக்கம்
விற்பனைக்கு
Sellfast | Godagama | Sri Communication
ஆகஸ்ட் 2021 முதல் உறுப்பினர்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Sellfast | Godagama | Sri Communication
0762105792
0703967002