Toyota Dyna Freezer Truck 14.5 2012

அன்று 23 நவம் 8:30 முற்பகல், காலி நகரம், காலி
ரூ 4,800,000
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
வர்த்தகக் குறி:
மாதிரி:
பதிப்பு:
Freezer Truck 14.5
நிபந்தனைகள்:
மாதிரி ஆண்டு:
2012
தூரம் :
130,000 கி.மீ
Engine capacity:
3,000 cc
விளக்கம்
Uneth Motor Traders
அங்கத்துவம்
டிசம்பர் 2015 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க uneth traders
0912250955
0777327242