Sewers (Ladies) - Romania

Sewers (Ladies) - Romania

அன்று 28 நவம் 9:17 முற்பகல், கொழும்பு 6, கொழும்பு
விண்ணப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள் முடிந்துவிட்டது
சம்பளம்:
ரூ 96,000 மாதத்துக்கு
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
கம்பனி இணையத்தளம்:
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
Base 1 Consultancy (Pvt) Ltd
அங்கத்துவம்
மார்ச் 2019 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்