Sales Staff - Mattegoda

Sales Staff - Mattegoda

அன்று 10 ஒக்டோ 11:10 முற்பகல், கொட்டாவ, கொழும்பு
வேலை வழங்குநர்:
Panhinda Holdings (Pvt) Ltd
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
தேவையான கல்வி தகமை:
சாதாரண நிலை
தேவையான பணி அனுபவம்:
0
வேலை வழங்குனரின் இணையதளம்:
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
இடப்பட்டது
Panhinda Holdings