Sales Rep (male/female)

Sales Rep (male/female)

அன்று 28 ஒக்டோ 12:34 பிற்பகல், கண்டி நகரம், கண்டி
வேலை வழங்குநர்:
Private User
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 18,000 - 28,000
தேவையான கல்வி தகமை:
சாதாரண நிலை
தேவையான பணி அனுபவம்:
0
வேலை வழங்குனரின் இணையதளம்:
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
RB Group Private Limited
அங்கத்துவம்
பிப்ரவரி 2020 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்