රත්නපුර නගරයෙන් නිවසක්

kosala மூலம் வாடகைக்கு21 பெப் 10:41 முற்பகல்இரத்தினபுரி, இரத்தினபுரி

ரூ 30,000 மாதத்துக்கு

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்


නිදන කාමර 2
නාන කාමර 2
රථ ගාල සමග
රත්නපුර නගරයට 3km නුදුරින්
කීල්ස් සුපිරි වෙලද සැල / රත්නපුර මහ රෝහල සහ ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලට නුදුරිgන්
වැඩි විස්තර සදහා පහත සදහන් දුරකථන අංකයට අමතන්න


முகவரி :
Kahangama,Rathnapura
படுக்கை:
2
குளியல்:
2
பருமன்:
2,000.0 சதுர அடி
நில அளவு:
30.0 பேர்ச்
விளம்பரம் குறித்து முறையிடவும்.

தொடர்பு

  • 0719960046

 

பாதுகாப்பாக இருங்கள்!

  • எப்போதும் விற்பனையாளரை நேரடியாக சந்திக்கவும்
  • நீங்கள் கொள்வனவு செய்யும் பொருளை பார்வையிடும் வரை கொடுப்பனவு எதையும் மேற்கொள்ள வேண்டாம்
  • நீங்கள் அறியாத எவருக்கும் பணத்தை அனுப்ப வேண்டாம்.

எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்:

  • அசாதாரண விலை
  • மேலதிக கட்டணங்கள்
  • முற்கூட்டிய கொடுப்பனவுகளுக்கான கோரிக்கைகள்
  • பிரத்தியேக விபரங்களை கோரும் கோரிக்கைகள்

பாதுகாப்பாக இருப்பது தொடர்பில் மேலும்

அரட்டை


இந்த விளம்பரத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க

ஒத்த விளம்பரங்கள்