Realme 7 8GB/128GB (New)

அன்று 14 ஜுன் 11:09 முற்பகல், கம்பஹா, கம்பஹா
ரூ 49,900
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
நிபந்தனைகள்:
வர்த்தகக் குறி:
மாதிரி:
பதிப்பு:
8GB/128GB
விளக்கம்
ARADANA PHONE KADE
அங்கத்துவம்
டிசம்பர் 2017 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Wishwa
0714671671
0334671671