Piaggio Ape Three wheeler 2015

அன்று 13 ஒக்டோ 10:02 முற்பகல், திக்வல்ல, மாத்தறை
ரூ 1,080,000
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
வர்த்தகக் குறி:
மாதிரி:
பதிப்பு:
Three wheeler
நிபந்தனைகள்:
Mileage:
22,000 km
Model year:
2015
விளக்கம்
விற்பனைக்கு
Thilak Tharanga Kodithuwakku
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Thilak Tharanga Kodithuwakku
0713223645