Negombo House For Sale

அன்று 08 ஒக்டோ 3:19 பிற்பகல், நீர் கொழும்பு, கம்பஹா
ரூ 29,500,000
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
Kattuwa Negombo
படுக்கை:
4
குளியல்:
2
வீட்டின் பருமன்:
2,975.0 சதுர அடி
நில அளவு:
20.0 பேர்ச்
விளக்கம்
IDAM VELENDO
அங்கத்துவம்
ஜனவரி 2021 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க IDAM VELENDO
0752540000