මිලියන් ෆලවර්ස්

Sell Fast | Horana | Star Ad Creation சரிபார்க்கப்பட்டது மூலம் விற்பனைக்கு12 ஜுன் 6:15 பிற்பகல்ஹொரனை, களுத்துறை

ரூ 100

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்


ස්වීට් හාට්, ස්වීට් ඩ්‍රීම්, මෙයැන්, සේරා මැජික්, බියුටි බැලැක්, බැලැක් නයිට්, චොකලට් ජයන්ට්, රේන්බෝ, එඩිසන් ඇතුළු බැංකොක් ඇන්තූරියම් වර්ග 30ක් තොග සහ තනි පැල ලෙස මිලදී ගැනීමට විමසන්න සදේශිකා

விளம்பரம் குறித்து முறையிடவும்.

தொடர்பு

  • 0718488169
  • 0773250930

 

பாதுகாப்பாக இருங்கள்!

  • எப்போதும் விற்பனையாளரை நேரடியாக சந்திக்கவும்
  • நீங்கள் கொள்வனவு செய்யும் பொருளை பார்வையிடும் வரை கொடுப்பனவு எதையும் மேற்கொள்ள வேண்டாம்
  • நீங்கள் அறியாத எவருக்கும் பணத்தை அனுப்ப வேண்டாம்.

எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்:

  • அசாதாரண விலை
  • மேலதிக கட்டணங்கள்
  • முற்கூட்டிய கொடுப்பனவுகளுக்கான கோரிக்கைகள்
  • பிரத்தியேக விபரங்களை கோரும் கோரிக்கைகள்

பாதுகாப்பாக இருப்பது தொடர்பில் மேலும்

அரட்டை
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
Sell Fast | Horana | Star Ad Creation

Authorized ikman.lk agent in Horanaஇந்த விளம்பரத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க

Sell Fast | Horana | Star Ad Creation இருந்து மேலதிக விளம்பரங்கள்