මෙහෙයුම් සේවා සහයක (කාන්තා/පිරිමි) - බේරුවල

JayKay Marketing Services (Pvt) Ltd அங்கத்துவம் மூலம் இடப்பட்டவை
9 நாட்கள்

வேலை இடம்
களுத்துறை
நிறுவணம்/ ஆலோசகர்
Keells Careers
வேலை வகை
முழு நேரம்
தொழில்
மொத்த வியாபாரம் & சில்லறை வியாபாரம்
வணிக செயல்பாடு
ஆபரேஷன்ஸ்
அதிகபட்ச வயது
30
பாலினம் விருப்பம்
ஏனைய
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்)
0

பங்கு பற்றி

~ සාර්ථක හෙට දවසකට ඔබ සුදානම් ද? ~

කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම වෙළඳ කණ්ඩායම ගොඩනැගීම අත්‍යවශ්‍ය බව අපි දන්නෙමු.
සිල්ලර වෙළදාම් ක්ෂේත්‍රයේ විශිෂ්ටත්වය කරා ළඟා වීමේ ගමනට සහභාගී වීමට ඔබටත් අවශ්ය නම්, ඔබගේ ඒ අභිලාෂයන් ඉටුකර ගැනීමට අපි සහය වන්නෙමු.

# තනතුර: මෙහෙයුම් සේවා සහයක (කාන්තා / පිරිමි)
=====================================

# සුදුසුකම්:
ඔබත් ;
~ 11 ශ්‍රේණිය දක්වා උගත් අයෙක්ද?
~ වයස අවුරුදු 20 ත් 30 ත් අතරද?

# ප්‍රතිලාභ :
එසේනම් අපෙන් ඔබට ;
~ ඉහළ වැටුප්
~ නොමිලේ නවාතැන් පහසුකම්, නිළ ඇඳුම් සහ පාවහන්
~ අභ්‍යන්තර උසස්වීම් සහ තවත් ප්‍රතිලාභ රැසක්

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

එන්න | අප හා එක්වන්න.
සතියේ දිනවල සඳුදා සිට සිකුරාදා පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 03.00 දක්වා සම්මුඛ පරීක්ෂණ පහත සඳහන් අප බඳවාගැනීම් මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වේ.

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, මෙම දැන්වීමේ "Apply for this job" හරහා අයදුම් කරන්න.


JayKay Marketing Services (Pvt) Ltd இருந்து மேலதிக விளம்பரங்கள்