Real Estate Sales Agents

Real Estate Sales Agents

அன்று 21 ஒக்டோ 3:28 பிற்பகல், கொழும்பு 6, கொழும்பு
விண்ணப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள் முடிந்துவிட்டது
வேலை வழங்குநர்:
RE/MAX NORTH REALTY
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 15,000 - 25,000
தேவையான கல்வி தகமை:
சாதாரண நிலை
தேவையான பணி அனுபவம்:
0
வேலை வழங்குனரின் இணையதளம்:
விண்ணப்பத்தின் காலக்கெடு:
2021-10-31
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
RE/MAX NORTH
பிப்ரவரி 2018 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்