Lathes Machine Operator

Lathes Machine Operator

அன்று 28 ஜுலை 12:17 பிற்பகல், நீர் கொழும்பு, கம்பஹா
வேலை வழங்குநர்:
Negombo Jobs
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
தேவையான கல்வி தகமை:
சாதாரண நிலை
தேவையான பணி அனுபவம்:
0
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
Sell fast | Digital Communication
ஜுலை 2018 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்