Land with old House For Sale in Wellawatta Colombo 6

அன்று 25 செப்ட் 11:23 பிற்பகல், கொழும்பு 6, கொழும்பு
ரூ 51,000,000 மொத்த
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
Charlimont Road
நில வகை:
குடியிருப்புக்குரிய
நில அளவு:
6.0 பேர்ச்
விளக்கம்
Zam Zam Properties
அங்கத்துவம்
பிப்ரவரி 2021 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Zam Zam Properties
0771032444