Land for Sale in Kurunegale, Mallawapitiya

அன்று 18 ஒக்டோ 5:17 பிற்பகல், குருநாகல் நகரம், குருணாகலை
ரூ 300,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
Dangollawatta 2nd part, Massagammana, Doratiyawa, Mallawapitiya
நில வகை:
குடியிருப்புக்குரிய
நில அளவு:
15.0 பேர்ச்
விளக்கம்
Tele Ads
ஜுன் 2021 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க ikman telemarketing
0714462235
0719685974