Land for Sale in Katana - Plot no 2

அன்று 20 நவம் 9:23 முற்பகல், நீர் கொழும்பு, கம்பஹா
ரூ 235,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
Katana, Madampalla
நில வகை:
வர்த்தக, குடியிருப்புக்குரிய
நில அளவு:
10.5 பேர்ச்
விளக்கம்
Merchant Bank of Sri Lanka & Finance PLC
அங்கத்துவம்
ஆகஸ்ட் 2019 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Merchant Bank of Srilanka & Finance Plc
0774818576
0776720688