ක්ෂේත්‍ර අලෙවි විධායක - ගම්පහ

Careers அங்கத்துவம் மூலம் இடப்பட்டவை
53 நாட்கள்
இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கவும்

வேலை இடம்
கம்பஹா
நிறுவணம்/ ஆலோசகர்
ikman.lk
வேலை வகை
முழு நேரம்
தொழில்
மின்-வணிகம் & இணையம்
வணிக செயல்பாடு
விற்பனை & விநியோகம்
பங்கு / பதவி
විධායක
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்)
1

பங்கு பற்றி

දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම ජාත්‍යන්තර සමුහ සමාගමක් සදහා ක්ෂේත්‍ර නිලධාරින් බදවා ගනු ලැබේ

සිත්ගන්නාසුළු වැටුප් සහ දීමනා

අතිනවීන ලැප්ටොප් පරිගණකයක් සහ ස්මාර්ට් දුරකතනයක් ඔබට ලබාදෙනු ඇත

යතුරු පැදියක් තීබීම අනිවාර්ය වේ

ඔබත් මනා පෞර්ෂයක් ඇති සුහදශීලිව ගනුදෙනු කරුවන් සමග කටයුතු කීරීමට හැකි අයෙක්නම් බහු ජාතික සමාගමක රැකියාවක අත්දැකීම ලබාගෙන ඔබගේ අනාගතය සාර්ථක කරගන්න

இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கவும்