කර්මාන්තශාලා සේවක සේවිකාවන් - කඩුගන්නාව

Job Express Pvt Ltd அங்கத்துவம் மூலம் இடப்பட்டவை
11 நாட்கள்

வேலை இடம்
கண்டி
நிறுவணம்/ ஆலோசகர்
Job Express Pvt Ltd
வேலை வகை
முழு நேரம்
குறைந்தபட்ச தகுதி
திறமை கொண்ட பணிபயில்பவர்
தொழில்
உற்பத்தி
வணிக செயல்பாடு
உற்பத்தி
பங்கு / பதவி
ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන්
கல்வி சிறப்புகவனம்
ஏனைய
சம்பளம் (மாதாந்த)
இலங்கை ரூபா 40,000 - 45,000
மொத்த காலியிடங்கள்
45
அதிகபட்ச வயது
50
பாலினம் விருப்பம்
ஏனைய
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்)
0

பங்கு பற்றி

නුවර ,කුණ්ඩසාලේ ,හැටන් ,පොලොන්නරුව ,අනුරාධපුර ,කඩුගන්නාව ,නුවරඑළිය ,කටුගස්තොට ඇතුළු දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයකින්

බිස්කට් ,චොකලට් ,කුලුබඩු ,අත් ග්ලවුස් ,පොල්කිරි ,ගිනිකූරු ,ටයර් ,වතුර බෝතල් ,නූඩ්ල්ස් ,සෝයා කර්මාන්තශාලාවන් සදහා
ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන් අවශ්‍යයි.

දක්ෂතාවය මත වෙනත් අoශ වෙත යොමු කෙරේ.

සුදුසුකම් :-
* වයස 17 - 50 අතර
* ගැහැණු /පිරිමි දෙපාර්ශවයෙන්ම බදවා ගැනේ.
* පුහුණුව අවශ්‍ය නොවේ.

ප්‍රතිලාභ :-
* ආහාර ,නවාතැන් ,සැපයේ
* මාසික වැටුප 45000/- දක්වා
* යහළුවන් / විවාහකයින් එකම ආයතනයකට.
* දුර පළාත් වලින් විශේෂයි .

ඔබ මේ සදහා සුදුසුම පුද්ගලයානම් APPY FOR THIS JOB හි සදහන් දුරකථන අoකය හරහා අයදුම් කරන්න.


Job Express Pvt Ltd இருந்து மேலதிக விளம்பரங்கள்