ජුකී මැෂින් ඔපරේටර්වරියන්

ජුකී මැෂින් ඔපරේටර්වරියන්

அன்று 05 ஜுன் 9:06 முற்பகல், கம்பளை, கண்டி
402பார்வைகள்
விண்ணப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள்: 30 ஆகஸ்ட் 2024
வேலை வழங்குநர்:
MADHUMALI FASHION
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 25,000 - 40,000
தேவையான கல்வி தகமை:
சாதாரண நிலை
தேவையான பணி அனுபவம்:
1
விண்ணப்பத்தின் காலக்கெடு:
2024-08-30
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
இடப்பட்டது
prabath karunathilaka
எச்சரிக்கையாக இருங்கள்: Online மோசடிகளைத் தவிர்க்கவும்
  • கார்டு விவரங்கள் அல்லது OTP இலக்கங்களை ஒருபோதும் யாரிடமும் பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டாம், பணம் செலுத்தும் முன் பொருட்களை நேரில் சென்று சரிபார்க்கவும். ikman டெலிவரி சேவைகளை வழங்குவதில்லை. விழிப்புடன் இருங்கள்!
அனைத்து பாதுகாப்பு நடைமுறைகளையும் காண்க