Isuzu Freezer Track 2013

அன்று 16 ஜுன் 10:37 பிற்பகல், பிபிலை, மொனராகலை
ரூ 4,500,000
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
வர்த்தகக் குறி:
மாதிரி:
பதிப்பு:
Freezer Track
நிபந்தனைகள்:
மாதிரி ஆண்டு:
2013
தூரம் :
279,000 கி.மீ
Engine capacity:
3,000 cc
விளக்கம்
Sell Fast | Link Network
ஜனவரி 2017 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Owner
0775782273