Isuzu Elf 16 1/2 2011

அன்று 22 டிசம் 4:09 பிற்பகல், கடுகஸ்தோட்ட, கண்டி
ரூ 7,200,000
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
வர்த்தகக் குறி:
மாதிரி:
பதிப்பு:
16 1/2
நிபந்தனைகள்:
மாதிரி ஆண்டு:
2011
தூரம் :
700,000 கி.மீ
Engine capacity:
3,000 cc
விளக்கம்
Kandy Auto Land
அங்கத்துவம்
ஏப்ரல் 2018 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Kandy Auto Land
0774106467