House For Rent in Negombo, Thalahena

அன்று 04 ஒக்டோ 8:06 முற்பகல், நீர் கொழும்பு, கம்பஹா
ரூ 32,000 மாதத்துக்கு
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
படுக்கை:
3
குளியல்:
1
பருமன்:
2,000.0 சதுர அடி
நில அளவு:
30.0 பேர்ச்
விளக்கம்
Tele Ads
ஜுன் 2021 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க ikman telemarketing
0312232145
0710344152