Honda Grazia BLUE 2019

அன்று 24 நவம் 10:08 முற்பகல், பிலியந்தலை, கொழும்பு
ரூ 420,000
நிபந்தனைகள்:
வர்த்தகக் குறி:
மாதிரி:
பதிப்பு:
BLUE
உற்பத்தி ஆண்டு:
2019
இயந்திர கொள்ளளவு :
125 சி.சி
தூரம் :
11,000 கி.மீ
விளக்கம்
Piliyandala Scooty Mart - Suzuki Dealer
அங்கத்துவம்
ஜுன் 2019 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Scooty Mart - Suzuki Authorized Dealer
0766595969
0714584584