Honda Dio Scooter 2017

அன்று 15 ஒக்டோ 3:36 பிற்பகல், பிலிமதலாவை, கண்டி
ரூ 365,000
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
நிபந்தனைகள்:
வர்த்தகக் குறி:
மாதிரி:
பதிப்பு:
Scooter
உற்பத்தி ஆண்டு:
2017
இயந்திர கொள்ளளவு :
125 சி.சி
தூரம் :
20,000 கி.மீ
விளக்கம்
Free Bird Media (Pvt) Ltd
பிப்ரவரி 2017 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Private Poster
0770867757
0718160495