Honda Benly CD 90 2003

அன்று 23 செப்ட் 4:24 பிற்பகல், நீர் கொழும்பு, கம்பஹா
ரூ 120,000
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
நிபந்தனைகள்:
வர்த்தகக் குறி:
மாதிரி:
பதிப்பு:
CD 90
உற்பத்தி ஆண்டு:
2003
இயந்திர கொள்ளளவு :
90 சி.சி
தூரம் :
42,000 கி.மீ
விளக்கம்
Sell Fast l Katana l Udara Ads
பிப்ரவரி 2021 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Sell Fast l Katana l Udara Ads
0776762852