ஓடர் சாராம்சம்

Head Leg Adjustable Hospital Patient Bed

Head Leg Adjustable Hospital Patient Bed

பன்னிபிட்டிய, உடல்நலப் பாதுகாப்பு, மருத்துவ உபகரணங்கள் மற்றும் அலுவலக பொருட்கள்

ரூ 45,000

பண்டத்தின் விலை
ரூ 45,000
விநியோக கட்டணம் அறவிடப்படும்
  • 1
  • 2
  • 3

விநியோகிக்கப்பட வேண்டிய முகவரி