CORE2QUAD DDR3 4GB RAM COMPUTER FULL SET PC

அன்று 16 செப்ட் 9:36 பிற்பகல், கொழும்பு 9, கொழும்பு
ரூ 17,500
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
நிபந்தனைகள்:
புதிய
சாதன வகை:
வர்த்தகக் குறி:
மாதிரி:
Tower i5
விளக்கம்
ShaTech Zone
அங்கத்துவம்
பிப்ரவரி 2016 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க ShaTech Zone
0112907337
0713393055
0775928519

மூலம் பாதுகாப்பாக பொருட்களை வாங்கவும்!

மேலும் பார்க்க