Business Development/Sales Executive

Business Development/Sales Executive

அன்று 05 ஒக்டோ 12:33 பிற்பகல், கொழும்பு 6, கொழும்பு
வேலை வழங்குநர்:
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
தேவையான கல்வி தகமை:
மேம்பட்ட நிலை
தேவையான பணி அனுபவம்:
2
வேலை வழங்குனரின் இணையதளம்:
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
இடப்பட்டது
Chandima Wickramatunge