Brand New Box Model Two Story Luxury House for Sale in Negombo

அன்று 23 செப்ட் 8:56 முற்பகல், நீர் கொழும்பு, கம்பஹா
ரூ 26,500,000
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
Dalupatha Negombo
படுக்கை:
4
குளியல்:
3
வீட்டின் பருமன்:
3,100.0 சதுர அடி
நில அளவு:
10.5 பேர்ச்
விளக்கம்
Metric Properties
அங்கத்துவம்
செப்டம்பர் 2021 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Metric Properties
0741988773
0773352722