බිස්නස් මෘදුකාංග | Business Software

NOVA TECH ZONE (Pvt) Ltd அங்கத்துவம் மூலம் விற்பனைக்கு18 மார் 11:45 முற்பகல்ராஜகிரிய, கொழும்பு

ரூ 999

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்


මෙන්න ඔබට අදහාගත නොහැකි අවස්තාවක්. ඔබගේ බිස්නස් එකට software එකක් රුපියල් 15,000 ක් වැනි ඉතාමත් අඩු මුදලකට.

- Stock Management
Add items to stock
Update items
Delete items
Update item quantity
Add items by Barcode scanner
Automatically stock update when invoicing

- Invoicing
Invoice by barcode scanner
Bill printing/ invoice printing
Adding discount for invoices

- Invoice report
View old invoice reports
View old invoice items

- Daily profit report
Get daily profit and daily saleච
Get profit for any selected date range (weeks, months, years)

- Add other expenses
- Print your business name, address and telephone numbers in all invoices

- Login to system with Admin (owner) and user accounts
- Auto system backup (don’t worry for losing your old data. we keep your old data very securely)
- Our software is very easy to use
- Lifetime warranty
- After sales service

Call us today for more details....
If you missed this, you will never get another chance to add a business software to your business as low as this special offer

වැඩි විස්තර සඳහා අදම අපව අමතන්න...

ඔබ ලංකාවේ කොතැනක සිටියත් ඔබගේ ව්‍යාපාරික ස්තානයටම අපගේ නිලදාරීන් පැමිණ සියලුම සේවාවන් සපයා දේ...

සැලකිය යුතුයි - අපගේ මෙම මෘදුකාංගයට අමතරව ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවයට ගැලපෙන ඔබ ඉල්ලාසිටින පහසුකම් ඇතුලත් කර මෘදුකාංග නිපදවා දීමට හැකි අතර එම මෘදුකාංග වල මිල ගනන් ඔබ ඉල්ලා සිටින පහසුකම් වලට අදාලව වෙනස් විය හැකිය.

NOVA TECH ZONE (Pvt) Ltd අප ආයතනය රජයේ ලියාපදිංචි විශ්වාසනීය සේවාවක් පාරිබෝගිකයන්ට ලබාදෙන මෘදුකාංග ආයතනයකි.

visit below link for prices of our packages
අපගේ පැකේජ වල මිල ගනන් සඳහා පහත ලින්ක් එකට යන්න

www.novatechzone.com/pricing/index.html

Lowest prices in the market. Only from NOVA TECH ZONE
ශ්‍රී ලංකාවේ ලාබදායකම මෘදුකාංග විසඳුම්


சேவை வகை:
மென்பொருள் மற்றும் இணைய வளர்ச்சி
விளம்பரம் குறித்து முறையிடவும்.

தொடர்பு

 • 0714126559
 • 0776485039
 • 0115812710
 • 0710892208

 

பாதுகாப்பாக இருங்கள்!

 • எப்போதும் விற்பனையாளரை நேரடியாக சந்திக்கவும்
 • நீங்கள் கொள்வனவு செய்யும் பொருளை பார்வையிடும் வரை கொடுப்பனவு எதையும் மேற்கொள்ள வேண்டாம்
 • நீங்கள் அறியாத எவருக்கும் பணத்தை அனுப்ப வேண்டாம்.

எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்:

 • அசாதாரண விலை
 • மேலதிக கட்டணங்கள்
 • முற்கூட்டிய கொடுப்பனவுகளுக்கான கோரிக்கைகள்
 • பிரத்தியேக விபரங்களை கோரும் கோரிக்கைகள்

பாதுகாப்பாக இருப்பது தொடர்பில் மேலும்

அரட்டை
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
NOVA TECH ZONE (Pvt) Ltd

Solutions Beyond the Ultimateஇந்த விளம்பரத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க

NOVA TECH ZONE (Pvt) Ltd இருந்து மேலதிக விளம்பரங்கள்