Bajaj RE 4stock 2015

அன்று 08 ஜன 5:30 பிற்பகல், வெலிகம, மாத்தறை
ரூ 1,110,000
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
வர்த்தகக் குறி:
மாதிரி:
பதிப்பு:
4stock
நிபந்தனைகள்:
Mileage:
48,000 km
Model year:
2015
விளக்கம்
Sellfast Waligama Intell Graphics
செப்டம்பர் 2021 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Sellfast / Weligama / Intell Graphics
0775160277