2MP Dahua කැමරා 8 පද්ධතියක්

Sell fast | Kaluwella | MV Lanka மூலம் விற்பனைக்கு25 ஜுன் 5:30 பிற்பகல்களுத்தறை, களுத்துறை

ரூ 55,100

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்


ලොව පිළිගත් අංක 01 ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ඇති HIK VISION / DAHUA CCTV කැමරා පද්ධතියක් ඔබගේ නිවසේ, කාර්යාලයේ ඇතුළු ඕනෑම තැනක ඉතා විශ්වාසනීය ලෙස අවුරුදු දෙකක වගකීමක් සහිතව සවි කර ගැනීන්න දැන්ම අප අමතන්න.
රජයේ ලියාපදින්චි ආරක්ෂක කැමරා සහ පරිඝණක පද්ධති සවි කරන ආයතනයකි.
ඹබ අප තෝරා ගත යුත්තේ ඇයි?
01. අවු 10කට වැඩි අඛණ්ඩ විශ්වාසය.
02. ලංකාවේ සෑම ප්‍රදේශයකම පාරිභෝගිකයන් විසිර සිටීම.
03. අප ආයතනයේ සෘජුව භාණ්ඩ ගෙන්වන නිසා අතර මැදි මුදල් අපතේ නොයෑම.
04. ක්ෂේත්‍රෙය් ප්‍රවීන දෙස් විදෙස් පුහුණු තාක්ෂණික නිලධාරීන් සිටීම.
05. ලොව පිළිගත් භාණ්ඩ ලෙන්වීම හා සවි කිරීම නිසා එම නිශ්පාදනවල තාක්ෂණය නිවැරදිව ලැබීම.
06. ස්ථීර සේවක මණ්ඩලයක් සිටීම නිසා අඛණ්ඩ සේවාව සහ විශ්වාසයෙන් ඔබ නිවසේ තාක්ෂණික කටයුතු බාර දීමට හැකි වීම.
07. කැමරා පද්ධතින්ට අමතරව අනෙකුත් තාක්ෂණික සේවාවන් අප විසින් සපයනු ලබන නිසා හක් ආයතනයකින් ඔබගේ සියළු තාක්ෂණික විසඳුම් ලබා ගැනීමට ඇකි වීම.

• සැගවුණු ගාස්තු කිසිවක් නැත.
• සම්පුර්ණ පද්ධතිය සදහාම වසර 2ක වගකීම.
• ඔබ නිවසේ,ආයතනයේ සිදුවන සියල්ල පටිගත කරගන්න.එමෙන්ම ජංගම දුරකතනයෙන් නැරඹීමේ හැකියාව හා පටිගත කිරීමේ හැකියාව.
• රාත්‍රී කාලයේ පැහැදිලි රූප.
• අඩු මුදලට බාල කැමරා පද්ධති සවිනොකර ඔබේ කාලයක් මුදලත් ඉතිරිකරන්න.

දැන්ම අප අමතන්න
ඔබගේ පැකේජයට අදාළ සියළු උපාංග පහත දක්වා ඇත.මෙම මිල අප විසින් ලබා දෙන අවම මිල වන අතර මෙයට සවි කිරීමේ ගාස්තු පමණක් අදාළ නොවේ. සවි කිරීමේ ගාස්තු ව්‍යාපෘතිය අනුව වෙනස් වන බව සළකන්න.
• භාණ්ඩ නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක.
Indoor/ Outdoor CCTV Camera
8CH DVR (6 Months Warranty)
1TB Hard Disk
Used LCD Moniter
Wireless Mouse
CCTV Camera Power Supply
BNC Connector
Orginal Vedio Copper Cable

WITHOUT INSTALLATION AND CABLE CHARGES. IF YOU WANT INSTALLMENT PAYMENT CAN BE ARRANGE.
Full Set 55,100/=
Installments payment 19,990/= * 3 Month


நிபந்தனைகள்:
புதிய
விளம்பரம் குறித்து முறையிடவும்.

தொடர்பு

  • 0777850305
  • 0770507799

 

பாதுகாப்பாக இருங்கள்!

  • எப்போதும் விற்பனையாளரை நேரடியாக சந்திக்கவும்
  • நீங்கள் கொள்வனவு செய்யும் பொருளை பார்வையிடும் வரை கொடுப்பனவு எதையும் மேற்கொள்ள வேண்டாம்
  • நீங்கள் அறியாத எவருக்கும் பணத்தை அனுப்ப வேண்டாம்.

எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்:

  • அசாதாரண விலை
  • மேலதிக கட்டணங்கள்
  • முற்கூட்டிய கொடுப்பனவுகளுக்கான கோரிக்கைகள்
  • பிரத்தியேக விபரங்களை கோரும் கோரிக்கைகள்

பாதுகாப்பாக இருப்பது தொடர்பில் மேலும்

அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
Sell fast | Kaluwella | MV Lanka

Authorized ikman.lk agent in Kaluwellaஇந்த விளம்பரத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க

Sell fast | Kaluwella | MV Lanka இருந்து மேலதிக விளம்பரங்கள்