14.5ft Cataring Lorry Body

அன்று 29 ஒக்டோ 5:02 பிற்பகல், மீரிகமம், கம்பஹா

ரூ 590,000
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
நிபந்தனைகள்:
புதிய
பொருளின் வகை:
வாகன பாகம்
விளக்கம்
ikman.lk பற்றி பாதுகாப்புடன் திகழவும்!
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க G.S Lorry Body
0777298528
0772480821