ඔබේ භාණ්ඩය ඉක්මනින් විකුණා ගැනීමට අවශ්‍යද?

Urgent ප්‍රවර්ධනය, ඔබේ භාණ්ඩය ඉක්මනින්ම අඩු මිලකට විකිණීම සඳහා කදිම ක්‍රමයකි! මෙම ප්‍රවර්ධනය ලබා ගත හැක්කේ තෝරාගත් දැන්වීම් වලට පමණි. ඒ සඳහා පහත සඳහන් අංග ඇතුළත් වේ:

  • දින 3 ක් සඳහා Urgent දැන්වීමක්

    Urgent ප්‍රවර්ධනය මඟින් ඔබගේ දැන්වීම අනෙකුත් දැන්වීම් අතරකැපී පෙනේ. (එය රතු Tag එකක් සමඟ පෙන්වා ඇත). තවද ඔබගේ දැන්වීම Urgent දැන්වීම් තේරීම් යටතේද පෙන්වන අතර එමඟින් එයට වැඩි ආකර්ශණයක් ලබා දෙනු ඇත.

  • දින 3 ක් සඳහා සමාන දැන්වීමක්

    ඔබගේ දැන්වීම සමාන භාණ්ඩවල සරල දැන්වීම් කොටසේ ඉහළින් පෙන්වනු ඇත.(Urgent බණ්ඩලය සමඟ ප්‍රවර්ධනය නොකරන දැන්වීම් වලට වඩා) ඔබ විකුණන වෙළඳ භාණ්ඩයට සමාන භාණ්ඩයක් මිලට ගැනීමට අපේක්ෂා කරන අනාගත ගැනුම්කරුවන්ට ඔබේ දැන්වීම ප්‍රමුඛ ස්ථානයක පෙන්වනු ඇත.

  • දැන්වීම් වලංගු කාලය සඳහා විශ්ලේෂණ

    ඔබේ වෙළඳ දැන්වීම ikman.lk හි සජීවීව පවතින තාක් කල්, ඔබට අදාළ විශ්ලේෂණ සඳහා ප්‍රවේශය ලැබෙනු ඇත. ඔබේ දැන්වීම බැලූ වාර ගණන (Ad Views) මෙන්ම ඔබේ දැන්වීම ගැන උනන්දුවක් දක්වන ගැනුම්කරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව (Leads) ඔබට දැකගත හැකිය. මෙම සංඛ්‍යාලේඛන, දැන්වීම පළ වූවාට පසු පෙන්වනු ඇත (සංඛ්‍යාලේඛන බැලීමට ඔබ ඔබේ ගිණුමට ඇතුළුවිය විය යුතුය).