විවෘත කර ඇති පැය ගණන

සදුදා:
10:00 පෙරවරු – 8:30 පව
අගහ:
10:00 පෙරවරු – 8:30 පව
බදාදා:
10:00 පෙරවරු – 8:30 පව
බ්‍රහස්:
10:00 පෙරවරු – 8:30 පව
සිතු:
10:00 පෙරවරු – 8:30 පව
සෙන:
10:00 පෙරවරු – 8:30 පව
ඉරිදා:
10:00 පෙරවරු – 5:00 පව

ලිපිනය

281/1A,Stanley Thilakarathna Mawatha, Nugegoda. Colombo, Sri Lanka

විස්තරය

The most important thing we can do for our customers is to make the connected world of technology clear and easy to understand for all, through our expert, simple and impartial advice. All our products are 100% Brand-New Original. We DO NOT sell refurbished or fake products at our outlets. ඔබ කොහේ හිටියත් ඔබ කැමතිම Phone එක ගෙදරටම ගෙන්වාගන්න දැන්ම අපිට කතා කරන්න බාල, ව්‍යාජ දුරකතන වලට අහුවෙන්න එපා...ව්‍යාජ දුරකතන වලට ඔබගේ වටිනා මුදල් වැය නොකර නියම තත්ත්වයේ හොඳම දුරකතන ලබාගැනීමට පැමිනෙන්න... ලංකාවේ අඩුම මිල සහ අලෙවියෙන් පසු අසමසම වගකීම ඇත්තේ අපසතුව පමණි... ★★★★★★ CREDIT CARD PAYMENTS ACCEPTED ★★★★★★ One Year Softlogic Warranty TRCSL Approved .

අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න

http://www.smartmobile.lk/