Driving to the Future

Rozi Trading Company (Pvt) Ltd සියලු දැන්විම් (1-12 න් 12)

බර වාහන-කුරුණෑගල - HITACHI EX120 Excavator

HITACHI EX120 Excavator

සාමාජිකයා

කුරුණෑගල, බර වාහන

රු. 6,750,000

දින 2
බර වාහන-කුරුණෑගල - YANMAR B27 Excavator

YANMAR B27 Excavator

සාමාජිකයා

කුරුණෑගල, බර වාහන

රු. 1,850,000

දින 3
බර වාහන-කුරුණෑගල - TCM FORKLIFT DEISEL 2 Ton

TCM FORKLIFT DEISEL 2 Ton

සාමාජිකයා

කුරුණෑගල, බර වාහන

රු. 1,150,000

දින 35
බර වාහන-කුරුණෑගල - KOMATSU PC 60 Excavator

KOMATSU PC 60 Excavator

සාමාජිකයා

කුරුණෑගල, බර වාහන

රු. 4,750,000

දින 35
බර වාහන-කුරුණෑගල - MITSUBISHI LOADER WS410

MITSUBISHI LOADER WS410

සාමාජිකයා

කුරුණෑගල, බර වාහන

රු. 2,950,000

දින 35
බර වාහන-කුරුණෑගල - Dozer BS3f Mitsubishi

Dozer BS3f Mitsubishi

සාමාජිකයා

කුරුණෑගල, බර වාහන

රු. 1,850,000

දින 49
බර වාහන-කුරුණෑගල - NISSAN FORKLIFT 3.5 Tone

NISSAN FORKLIFT 3.5 Tone

සාමාජිකයා

කුරුණෑගල, බර වාහන

රු. 1,850,000

දින 51
බර වාහන-කුරුණෑගල - TOYOTA 1 Tone Fork Lift

TOYOTA 1 Tone Fork Lift

සාමාජිකයා

කුරුණෑගල, බර වාහන

රු. 650,000

දින 54
බර වාහන-කුරුණෑගල - TCM FORKLIFT 1 Tone Petrol

TCM FORKLIFT 1 Tone Petrol

සාමාජිකයා

කුරුණෑගල, බර වාහන

රු. 600,000

දින 54
බර වාහන-කුරුණෑගල - MITSUBISHI Ws410

MITSUBISHI Ws410

සාමාජිකයා

කුරුණෑගල, බර වාහන

රු. 2,950,000

දින 54
බර වාහන-කුරුණෑගල - IHI GX25 Excavator

IHI GX25 Excavator

සාමාජිකයා

කුරුණෑගල, බර වාහන

රු. 1,500,000

දින 54
බර වාහන-කුරුණෑගල - Yanmar B27 Excavator

Yanmar B27 Excavator

සාමාජිකයා

කුරුණෑගල, බර වාහන

රු. 1,900,000

දින 54

1 න් 1 පිටුව

සිට සාමාජිකයෙක් ජූනි 2019

දැන් වසා ඇත
අද විවෘතයි:  8:00 පෙරවරු –  5:00 පව

No 56,Dambulla Road.Thorayaya,kurunegala