වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 46 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu waid 1986
Isuzu waid 1986

300,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,400,000

පැය 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki every Join 1999
Suzuki every Join 1999

600 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,400,000

පැය 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KR42 Auto 2007
Toyota KR42 Auto 2007

103,080 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,650,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata Micro loader 616 2017
Tata Micro loader 616 2017

9,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 400,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Tipper 1980
Isuzu Tipper 1980

50,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,220,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata Super Ace 2016
Tata Super Ace 2016

11,500 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,950,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - ZHONGTONG 2015
ZHONGTONG 2015

80,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,200,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata Xenon Light Truck 2016
Tata Xenon Light Truck 2016

14,255 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,900,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota TOWN ACE 2006
Toyota TOWN ACE 2006

90,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,100,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata Dimo Lokka 2015
Tata Dimo Lokka 2015

31,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki Every Turbo 2013
Suzuki Every Turbo 2013

35,850 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,575,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Canter Freezer 2006
Mitsubishi Canter Freezer 2006

380,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,400,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland partner 2014
Ashok Leyland partner 2014

79,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,200,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland 2516 2004
Ashok Leyland 2516 2004

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,675,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Rosa fuso 2006
Mitsubishi Rosa fuso 2006

130,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,620,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu isusu elf 2010
Isuzu isusu elf 2010

126,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,950,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KR42 1998
Toyota KR42 1998

165,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 750,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki every join 2011
Suzuki every join 2011

98,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,250,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki Carry Freezer 2015
Suzuki Carry Freezer 2015

15,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,500,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda bongo 1993
Mazda bongo 1993

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,985,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra MAXIMO PLUS 2013
Mahindra MAXIMO PLUS 2013

27,299 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 925,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 223B 2015
Toyota KDH 223B 2015

64,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,900,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Lite Ace 2012
Toyota Lite Ace 2012

92,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,000,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Townace 1998
Toyota Townace 1998

248,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,995,000

දින 17
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Lightace 2000
Toyota Lightace 2000

250,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,375,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!