වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 55 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata Dimo Batta 2012
Tata Dimo Batta 2012

96,800 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 700,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland 2006
Ashok Leyland 2006

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,900,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Dolphin 1994
Toyota Dolphin 1994

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,200,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Caravan 2012
Nissan Caravan 2012

101,130 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,500,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Hino Motor Lorry 2010
Hino Motor Lorry 2010

198,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,750,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota cr42 1999
Toyota cr42 1999

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata SE1613 2006
Tata SE1613 2006

40,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,800,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata SE1613 2005
Tata SE1613 2005

85,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,750,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata LTP1615 2004
Tata LTP1615 2004

43,500 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,150,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland E-COMMET 912 2009
Ashok Leyland E-COMMET 912 2009

104,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota townace truck cm75 2002
Toyota townace truck cm75 2002

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,100,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Atlas Cabstar 1999
Nissan Atlas Cabstar 1999

250,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,800,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan largo vanet 1999
Nissan largo vanet 1999

50,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,150,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Micro lorder 616 2015
Micro lorder 616 2015

12,100 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 685,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Townace 1990
Toyota Townace 1990

250,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,950,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Hiace LH113 1995
Toyota Hiace LH113 1995

75,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,500,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Rosa 2004
Mitsubishi Rosa 2004

400,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,750,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan NV200 2015
Nissan NV200 2015

26,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,000,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki Every Full Join 2016
Suzuki Every Full Join 2016

7,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,895,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Dolphin LH123 Hiace 1995
Toyota Dolphin LH123 Hiace 1995

235,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,185,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Hiace 1981
Toyota Hiace 1981

275,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,080,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Fuso Canter 2008
Mitsubishi Fuso Canter 2008

290,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,500,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Daihatsu Hijet 2003
Daihatsu Hijet 2003

125,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 925,000

දින 20
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan UD Lorry 1994
Nissan UD Lorry 1994

100,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,800,000

දින 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Foton Single Cab 2012
Foton Single Cab 2012

25,227 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,050,000

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!