වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 44 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Freezer lorry 20Ft 2009
Isuzu Freezer lorry 20Ft 2009

150,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,250,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH201 SUPPER GL 2015
Toyota KDH201 SUPPER GL 2015

50,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,000,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota LH30 1983
Toyota LH30 1983

100,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 700,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki Every Join 2003
Suzuki Every Join 2003

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra Maxximo Plus 2014
Mahindra Maxximo Plus 2014

58,400 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 966,100

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland Dost Truck 2014
Ashok Leyland Dost Truck 2014

31,900 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 325,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Vanette 1994
Nissan Vanette 1994

120,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,850,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota HIACE 1987
Toyota HIACE 1987

247,560 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,550,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda Bongo 2003
Mazda Bongo 2003

130,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,000,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Town Ace 1993
Toyota Town Ace 1993

272,400 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,500,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Honda N BOX 2015
Honda N BOX 2015

9,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,300,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu ELF 150 1983
Isuzu ELF 150 1983

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 750,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi L300 Po 15 1992
Mitsubishi L300 Po 15 1992

230,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,550,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra Bolero 2017
Mahindra Bolero 2017

5,500 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,799,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Town ace S402M 2008
Toyota Town ace S402M 2008

249,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,925,000

දින 19
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Kdh super gl 2009
Toyota Kdh super gl 2009

120,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,000,000

දින 20
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Foton forland 2017
Foton forland 2017

28,400 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 915,000

දින 21
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda brawny 1999
Mazda brawny 1999

260,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,770,000

දින 21
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland comet 1990
Ashok Leyland comet 1990

89,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 850,000

දින 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Fuso Canter 2008
Mitsubishi Fuso Canter 2008

17,600 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,100,000

දින 24
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Town Ace 1993
Toyota Town Ace 1993

272,400 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,575,000

දින 25
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KR42 2007
Toyota KR42 2007

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,975,000

දින 26
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Dolphin 129 1995
Toyota Dolphin 129 1995

400,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,800,000

දින 27
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda Friendee 1997
Mazda Friendee 1997

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,150,000

දින 27
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Coaster Bus 2008
Toyota Coaster Bus 2008

96,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,990,000

දින 29

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!