දැන්විම් 324 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ඉඩකඩම්

නිවාස-ගම්පහ - House for sale at Kandy
House for sale at Kandy

කාමර: 4, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 38,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - WATTALA Brand new luxury house
WATTALA Brand new luxury house

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 50,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - Mahabage 1 BR House for rent
Mahabage 1 BR House for rent

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 18,500 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for sale - wattala
House for sale - wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Wattala
House for Sale in Wattala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment for rent in Wattala
Apartment for rent in Wattala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 100,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Wattala
House for sale in Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 16,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial Building For Rent Mahabage
Commercial Building For Rent Mahabage

3,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 230,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Upstair house sale - Wattala
Upstair house sale - Wattala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Property for Sale in Wattala
Property for Sale in Wattala

12,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 120,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Luxury House for sale in the Mahabage
Luxury House for sale in the Mahabage

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 30,000,000

ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop for Rent in Wattala
Shop for Rent in Wattala

300 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 21,000 මසකට

නිවාස-ගම්පහ - House for sale in wattala
House for sale in wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Hose for Lease in Wattala
Hose for Lease in Wattala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 1,200,000 මසකට

දින 1
Want to buy 3 perch land-wattala

ගම්පහ, ඉඩම්

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Wattala
House for sale in Wattala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 3,500,000

දින 1
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room at Wattala for Working Lady
Room at Wattala for Working Lady

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - 3 BR HOUSE FOR RENT IN HENDALA
3 BR HOUSE FOR RENT IN HENDALA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 45,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale @ Wattala
Land for sale @ Wattala

3.0 අක්කර

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Property for rent in Wattala
Property for rent in Wattala

15,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 900,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Brand new house for sale Wattala
Brand new house for sale Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Property for rent in Wattala
Property for rent in Wattala

20,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 1,100,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - 4 Acres Land For Sale In Wattala
4 Acres Land For Sale In Wattala

4.0 අක්කර

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in wattala
Land for sale in wattala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 9,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - Prime Property In Wattala For Sale!!!
Prime Property In Wattala For Sale!!!

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 19,000,000

දින 2
Annex wanted

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Wattala
Land for Sale in Wattala

9.6 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 950,000 පර්ච් එකකට

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!