දැන්විම් 290 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ඉඩකඩම්

නිවාස-ගම්පහ - Beautiful House For Sale In Ragama
Beautiful House For Sale In Ragama

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 15,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Lofty Holiday Resort-Wattala Unit 1
Lofty Holiday Resort-Wattala Unit 1

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,200 රාත්‍රියකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Wattala
Land For Sale In Wattala

19.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,045,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
නිවාස-ගම්පහ - Luxury House for Rent in Wattala
Luxury House for Rent in Wattala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 150,000 මසකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Wattala
Land for sale in Wattala

16.5 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 425,000 පර්ච් එකකට

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - Upstair house for rent - Wattala
Upstair house for rent - Wattala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 18,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in wattla
House for sale in wattla

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House Rent Wattala
House Rent Wattala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for rent in Wattala
House for rent in Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 40,000 මසකට

දින 1
Looking for large hall / room/kitchecn

ගම්පහ, නිවාස

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Upstair House For Sale In Wattala
Upstair House For Sale In Wattala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House For Rent Wattala-Hunupitiya
House For Rent Wattala-Hunupitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - For Rent
For Rent

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Mahabage
House for sale in Mahabage

කාමර: 10+, නානකාමර: 4

ගම්පහ, නිවාස

රු 49,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Brand New House for Rent in Wattala
Brand New House for Rent in Wattala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 40,000 මසකට

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Wattala
House for Sale in Wattala

කාමර: 5, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 26,000,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - HOUSE FOR SALE MAHABAGE
HOUSE FOR SALE MAHABAGE

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 19,000,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - Two storied house for rent in wattala
Two storied house for rent in wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 43,000 මසකට

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House For Rent In Wattala, Mahabage
House For Rent In Wattala, Mahabage

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 40,000 මසකට

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - House Rent in Wattala
House Rent in Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 40,000 මසකට

දින 3
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Lofty Holiday Resort-Wattala Unit 1
Lofty Holiday Resort-Wattala Unit 1

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,200 රාත්‍රියකට

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop for Rent Wattala
Shop for Rent Wattala

350 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 20,000 මසකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale at Wattala
Land For Sale at Wattala

7.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 5,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - Upstair House for rent Hendala
Upstair House for rent Hendala

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 60,000 මසකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - 14.4 Perches Land For Sale In Wattala
14.4 Perches Land For Sale In Wattala

14.4 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 4
Looking for Apartment or House

ගම්පහ, මහල් නිවාස

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale @ Wattala
Land For Sale @ Wattala

20.75 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,600,000 පර්ච් එකකට

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!