වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 66 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Alakanda land for sale
Alakanda land for sale

3.0 අක්කර

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

පැය 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Wattala
Land For Sale In Wattala

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable land for sale in Wattala
Valuable land for sale in Wattala

15.5 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 13,950,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Handala Wattala
Land for sale in Handala Wattala

274.5 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Welisara Mahabage
Land in Welisara Mahabage

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 475,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Nayakakanda, Wattala
Land for sale in Nayakakanda, Wattala

189.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable land for sale in Wattala
Valuable land for sale in Wattala

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 15,300,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Walisara land for sale
Walisara land for sale

330.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,250,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with House for sale wattala
Land with House for sale wattala

33.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 17,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Mabole Wattala
Land in Mabole Wattala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 8,750,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - 4 Acres Land For Sale In Wattala
4 Acres Land For Sale In Wattala

4.0 අක්කර

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - 432 Perches Negombo Rd Facing Wattala
432 Perches Negombo Rd Facing Wattala

432.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,700,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-ගම්පහ - 6 P Land In Kuda Edanda Road, Wattala
6 P Land In Kuda Edanda Road, Wattala

6.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in wattala
Land for sale in wattala

600.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 630,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable Land for sale wattala
Valuable Land for sale wattala

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 35,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 14
ඉඩම්-ගම්පහ - Land suitable for commercial Wattala
Land suitable for commercial Wattala

67.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 40,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 14
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale Wattala
Land For Sale Wattala

9.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 16
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable Land for sale in Wattala
Valuable Land for sale in Wattala

46.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 625,000 පර්ච් එකකට

දින 16
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in wattala
Land for sale in wattala

14.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 18
ඉඩම්-ගම්පහ - Commercial Land Wattala
Commercial Land Wattala

320.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

දින 19
ඉඩම්-ගම්පහ - Valubale land for sale wattala
Valubale land for sale wattala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 15,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 21
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Wattala
Land for sale in Wattala

8.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 23
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Wattala
Land For Sale In Wattala

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 24
ඉඩම්-ගම්පහ - ඉඩම සමග අංග සම්පුර්ණ නිවාස වත්තල
ඉඩම සමග අංග සම්පුර්ණ නිවාස වත්තල

93.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 26
ඉඩම්-ගම්පහ - Enderamulla, 15p Land with house
Enderamulla, 15p Land with house

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 17,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 26

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!